Evidence Project
nl | uk | es | pt | tr

Welcome to the evidence project

EVIDENCE-based Infectiepreventie bij Ernstig Zieke Patiënten

Het EVIDENCE-project heeft als doel kennis te promoten over evidence-based infectiepreventie bij zorgverleners die instaan voor de zorg van kritiek zieke patiënten. In het kader van dit project hebben we op deze website een interactieve elektronische cursus samengesteld, die op een duidelijke manier alle basisinformatie bundelt aangaande infectiepreventie in kritieke zorgsettings. De cursus beperkt zich tot het bespreken van infecties die duidelijk gerelateerd zijn aan het contact met de gezondheidszorg, beter gekend onder de Engelstalige term "healthcare-associated infections".

In het kader van het huidig onderzoek zijn we op zoek naar zorgverleners die in een kritieke zorgsetting werken en die bereid zijn om de door ons ontwikkelde cursus on-line in te studeren. We zouden graag op de medewerking van zo veel mogelijk participanten over de gehele wereld kunnen rekenen. Daarom zou het ons uitermate verheugen u en uw collega’s – verpleegkundigen, artsen, respiratory therapists, ventilation practioners, en allen die zorgen voor kritiek zieke patiënten – onder onze deelnemers te mogen rekenen. U vindt informatie over het EVIDENCE-project en de huidige studie via het menu aan de linkerzijde van dit scherm.

The EVIDENCE-study has been ended on 15 July 2012. The lottery drawing will take place end of July. All participants will be informed about the results by e-mail.
Thank you for your interest. For all further information, please contact Sonia Labeau at sonia.labeau@hogent.be.